Servicegericht en klantvriendelijk
Wij vinden het erg belangrijk om klantvriendelijk en servicegericht onze diagnostische onderzoeken uit te voeren. Daarom zijn onze medewerkers behulpzaam, deskundig en ervaren. Medewerkers die hun werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoeren. Helaas kan het voorkomen dat u, ondanks onze inspanningen, niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld.
Laat het ons weten!

Mensenwerk
Ondersteuning en werken in de zorg is en blijft mensenwerk. Er worden soms fouten gemaakt. Misschien vindt u dat u door onze medewerkers niet goed of onvriendelijk behandeld bent.  Over bijvoorbeeld deze, maar ook andere zaken, kunt u bij VCN/ Binnenpret een klacht indienen. VCN/ Binnenpret doet er alles aan om de kwaliteit van haar zorgverlening op een hoog niveau aan te bieden.  Uw klacht helpt VCN/ Binnenpret haar werkzaamheden te verbeteren.

Ik heb een klacht!
Heeft u een klacht dan kunt u uw klacht melden via info@echobinnenpret.nl.
Uw klacht wordt altijd serieus genomen en u ontvangt altijd antwoord! Neemt u liever telefonisch contact op, dan kan dit natuurlijk ook via telefoonnummer 088-9997010.

Schakel een klachtenfunctionaris in
Wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies? Of wilt u uw klacht ook met iemand anders bespreken? Of vindt u het prettig als iemand u helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met u waarover u ontevreden bent en wat u zou willen bereiken met uw klacht. Zij adviseren u wat u kunt doen. Ze helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan u en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris
Het VCN/ Binnenpret is aangesloten bij Geschillencommisie Zorg Algemeen.
De klachtenfunctionaris is Charlotte Rijsemus. Zij is telefonisch bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer 088-9997221. U mag ook een mail sturen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op http://www.klachtverloskunde.nl
De centrum manager of echoscopiste probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, uw klacht binnen zes weken af te handelen.
Binnen deze periode ontvangt u van ons bericht wat we hebben gedaan met uw klacht.

Dien een geschil in bij de Geschilleninstantie Verloskunde
Als u er met de centrum manager of de echoscopiste en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Geschilleninstantie Verloskunde
Secretaris: Mw. E. van Mackelenbergh
T : 073 – 689 18 90
evanmackelenbergh@knov.nl

Een klacht indienen kost niets
Aan alles wat hier besproken is, zijn geen kosten verbonden. Het kost u dus niets om met ons te praten over een klacht, ook niet als we daar een aparte afspraak voor maken. Ook de hulp van de bemiddelaar en klachtencommissie is gratis. Misschien wilt u nog andere hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van een advocaat, of van een arts voor medisch advies, deze hulp zult u dan wél zelf moeten betalen.