Wij verrichten een geslachtsbepaling op zijn vroegst ná 15 weken zwangerschapsduur. Bij een termijn ná 15 weken, krijg je bij onduidelijke beeldvorming een herhalingsecho zonder meerprijs. Het meest betrouwbaar is een bepaling na 16 weken, omdat de geslachtsontwikkeling dan grotendeels is afgerond.