Er is veel onderzoek gedaan naar eventueel schadelijke effecten van echogolven op het ongeboren kind. Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat een echo schadelijk kan zijn. In theorie is bekend dat bij het uitzenden van een hoge frequentie geluidsgolven warmte vrijkomt. Of deze warmte effect heeft op het kind is niet bekend. Wel is bekend dat hoe hoger de frequentie, hoe meer warmte er vrijkomt. Om die reden proberen wij voor het maken van beelden ons te beperken tot de minimale frequentie die haalbaar is. Ook zijn wij voorzichtig met het laten horen van hartactie in een heel vroeg stadium van de zwangerschap. Voor het laten horen van hartactie is namelijk een relatief hoge frequentie geluidsgolven nodig.